မိတ္ေဆြတို႕ရဲ႕ Network ထ့ဲ မွာ MAC Address ေတြ အကုန္လံုးကို Find.MAC.Address Software ေလးသံုးျပီး ရွာၾကည့္ရေအာင္


Find.MAC.Address.3.10.0.117 software ေလးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အရင္တင္ေပးဖူးတ့ဲ
NetScan Software လိုပါပဲ  Find.MAC.Address Software ေလးကေတာ့ MAC ေတြ ကို ေသခ်ာေဖာ္ျပေပးေတာ့အဆင္ေျပတာေပါ့ဗ်ာ။Network သမားေတြ အတြက္ မသကၤာတ့ဲ MAC ကို လြယ္လြယ္ Block လုပ္လိုရတာေပါ့ဗ်ာ။ software ကေတာ့ Fullversion ေလးပါခင္ဗ်ာ။ Serial Key ပါတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
blogger gadgets and widgetsThis blog content is copyright 2013-2015 to the blog owner you can't copy or edit content without its owner permision. Powered by Blogger, Template by blogger widgets