မိတ္ေဆြတို႕ PC မွာ ကိုယ္ပိုင္ Video Training ေတြ လုပ္ခ်င္ေသာသူမ်ားအတြက္ FSCaptureSetup_v7.6 Software ေလးပါ။
လြန္ခ့ဲတ့ဲ တစ္ပတ္ေလာက္က ကၽြန္ေတာ္တပည့္ညီေလး တစ္ေယာက္က Computer မွာ Print Screen ေတြကို ဖမ္းျပီး Video Training လုပ္ခ်င္လိုေျပာတာနဲ ကၽြန္ေတာ္သံုးဖူးတာေလ Online မွာရွာရင္းနဲျပန္ရလိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီ Software ေလးက အရင္ Blog ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တင္ဖူးတယ္ဗ်။ အသံုးျပဳခ်င္ေသာမိတ္ေဆြမ်ား စမ္းျပီးေလ့လာၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ။အရမ္းမခက္ပါဘူးအဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
blogger gadgets and widgetsThis blog content is copyright 2013-2015 to the blog owner you can't copy or edit content without its owner permision. Powered by Blogger, Template by blogger widgets