ဒီ အပတ္ 13.8.2016 စေနေန႕မွာ စမည့္ Networking Class တက္ခ်င္သူမ်ားအတြက္သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္။


ကၽြန္ေတာ္တို႕ Myanmar IT Academy Blog ကိုလာေရာက္လည္ပတ္ခ့ဲၾကေသာ
မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးမဂၤလာပါခင္ဗ်ာ။
ကၽြန္ေတာ္တို႕ Myanmar IT Academy  Training Center မွ Network Engineering တန္းခြဲ အသစ္ဖြင့္မည့္အေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါလုိက္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႕ MITA မွ IT နဲပတ္သက္ျပီး အမွန္တကယ္  ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ေစရန္ စာေတြ႕ေကာ လက္ေတြ႕ေကာ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕သင္တန္းေက်ာင္းမွာ တမူးထူးတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေတြ႕ၾကံဳခ့ဲရတ့ဲ Troubleshooting အေၾကာင္းမ်ားကို ဦးစားေပးသင္ၾကားေပးေန႕တ့ဲအတြက္ သင္တန္းသူသင္တန္းသားမ်ား သင္တန္းျပီးသည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳေကာင္း မ်ားရရွိႏိုင္ပါသည္။


Network Engineering Course (3 Month)
*******************************
သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားကို အေျခခံ network တစ္ခုကိုမည္သို႕တည္ေဆာက္မည္၊မည္သို႕ထိန္းသိမ္းမည္ ၊မိမိ ရံုးျဖစ္ျဖစ္ေက်ာင္းျဖစ္ျဖစ္network security လံု႕ျခံဳေအာင္မည္သို႕လုပ္ရမည္။ Data Sharing , Ip Printer,Network Permission, စသည့္ network ပစၥည္းမ်ားကိုမည္သို႕ထိန္းသိမ္းရမည္။ မည္သို႕၀ယ္ရမည္။Network Troubleshooting မ်ားကို လုပ္ငန္းအေတြ႕ၾကံဳရွိေသာ ဆရာမ်ားက စာေတြ႕ေကာလက္ေတြ႕ေကာ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
Network ပိုင္းသင္ၾကားရင္း Wireless Networking ,Wireless Security  and Microsoft Server အေျခံခံမ်ားကိုပါ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္းျပီးဆံုးပါက ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ စာေမးပြဲမ်ားေျဖဆိုႏိုင္ရန္ အေျခခံေကာင္းမ်ားရရွိမည့္အျပင္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ တကယ္ Troubleshoot ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ Thinking မ်ားရရွိႏိုင္ပါသည္။

Basic Networking
Wire Cramping, Computer Networking Setup
Network Topologies
Network Components
WAN Technologies
7-Layer OSI MODEL
TCP/IP Suite
TCP/IP Utilities      
Allocating IP Address,Subnet Mask,Gateway,DNS
File Sharing,Internet Setup    
Networking with Automatic IP Address
Networking with Manual IP Address
Router Setup, Switch Setup
Sharing Inernet from one to another computer
Desktop Sharing from Local Network & Internet
Basic Wireless Networking Concepts
Router and CPE Configuration
Wireless Hotspot Server Configuration
Cybercafe  Control Software  Configuration
Basic Concepts of Microsoft Server
Network Management, Maintenance and Troubleshooting

NE တန္းခြဲ တက္ေရာက္မည့္ Students Requirement

1. လိုင္စင္ ဓာတ္ပံု၂ပံု
2. Computer Basic, Hardware  အေျခခံရွိရမည္။
3. Fees  : 10,0000 က်ပ္
4. နည္းပညာကိုစိတ္၀င္စားျပီး သင္တန္းကိုအခ်ိန္မွန္မွန္တက္ရန္

သင္တန္းမွန္မွန္တက္ျပီး တကယ္တတ္ေျမာက္မွသာလွ်င္သင္တန္းဆင္း
လက္မွတ္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

Myanmar IT Academy
(Computer Training & Services Center)

Address- No.11,6B, 3Quarter, Baho Street, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.
Phone-095165598 ,09795633869
Email-myanmaritacademy@gmail.com
Facebook Page- https://web.facebook.com/mitaitpage
Facebook Group- https://www.facebook.com/groups/MyanmarITAcademy
Blog- http://myanmaritacademy.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

blogger gadgets and widgetsThis blog content is copyright 2013-2015 to the blog owner you can't copy or edit content without its owner permision. Powered by Blogger, Template by blogger widgets